Informacije o iskanju

Iskanje po polnem tekstu

Iskanje po polnem tekstu

Če iščete izraz ali besedno zvezo po polnem tekstu, najdete zadetke neodvisno od tega, v katerem polju se izraz nahaja.
Najprej uporabite iskanje po polnem tekstu, da preverite, v kolikšni meri je vaše iskanje dalo rezultate.
Iskanje po poljih

Iskanje po poljih

Z iskanjem po poljih najdete izbran izraz ali besedno zvezo v izbranem polju podatkovne zbirke. Iskalno polje je lahko na primer naslov ali signatura.
Uporabite iskanje po poljih, če želite iskati določeno zadevo in poznate pomen oziroma uporabo posameznih polj.
Iskanje po tektoniki arhiva

Iskanje po tektoniki arhiva

Iskanje po tektoniki arhiva vam omogoča gibanje po hierarhiji, od nadrejene enote do posameznega dokumenta, če je le-ta popisan. Veliko informacij o posameznem dokumentu boste pridobili na podlagi njegovega položaja v tektoniki arhiva.
Če želite imeti pregled po skupinah fondov ali točno določen fond, uporabite iskanje po tektoniki arhiva.
Iskanje po deskriptorjih

Iskanje po deskriptorjih

Z iskanjem po deskriptorjih lahko najdete gradivo, ki je povezano s tem deskriptorjem. Uporabite lahko indeks oseb, zemljepisnih imen in stvarnih gesel, če so na razpolago. Če deskriptorja ne najdete, to ne pomeni, da arhivskega gradiva v povezavi z iskanim deskriptorjem ni.
Z iskanjem po kazalih oseb, zemljepisnih imen in stvarnih gesel najdete točno določen deskriptor, če le-ta obstaja.

Siranet spetna stran
O SIRAnet ISKALNIKU

Iskalnik je namenjen poizvedovanju po podatkih o arhivskem gradivu v slovenskih regionalnih arhivih. Priporočamo uporabo brskalnika Internet Explorer 8.0 ali Firefox 3.6. Za optimalno delo v novejši verzij Internet Explorerja 9.0 je potrebno nastaviti združljivostni pogled.

Iskalnik ponuja različne načine poizvedovanj, in sicer: iskanje po polnem tekstu, po tektoniki oz. strukturi arhiva, po določenih poljih in po deskriptorjih. Če pri poizvedovanju dobimo veliko število zadetkov (do 3000), jih lahko v nadaljevanju omejimo na dva načina: s ponovnim poizvedovanjem, vendar z natančnejšim (ožjim) opredeljevanjem iskalnih parametrov, ali s prenosom zadetkov v delovne mape in s poznejšim poizvedovanjem znotraj ene ali več delovnih map. Podrobnosti v zvezi z metodami in izvedbami posameznih oblik poizvedovanj dobite neposredno v meniju Pomoč. Razlage izbranih osnovnih arhivskih strokovnih pojmov se nahajajo v posebnem Glosarju.

Vsak prijavljen uporabnik si lahko delno prilagodi uporabniški vmesnik (sprememba uporabniškega gesla, prilagoditve iskanja po poljih, število izpisov na stran itd.) in ustvari eno ali več delovnih map. V posamezno mapo lahko shrani največ 500 zadetkov. Uporabniško ime (vaš elektronski naslov) in poljubno geslo je namenjeno zgolj storitvi "delovne mape" in ni uporabljeno v druge namene znotraj tega ali drugega arhivskega informacijskega sistema SIRAnet.

Na podlagi rezultatov poizvedb je mogoče naročiti arhivsko gradivo v čitalnicah pristojnih arhivov osebno, po telefonu, telefaksu, po elektronski pošti ali s pomočjo košarice. Za naročanje arhivskega gradiva preko spleta je potrebno izpolniti podatke v elektronskem obrazcu. Ti so namenjeni izvajanju čitalniške službe in se ne uporabljajo v druge namene. Čitalniška služba pristojnega arhiva bo v skladu s pravili uporabe arhivskega gradiva potrdila sprejem naročila in vam posredovala nadaljna navodila. Število zadetkov v košarici je omejeno na 100.

Kljub temu, da arhivski strokovni delavci sistematično zajemajo podatke, nekatera poizvedovanja ne bodo obrodila želenih rezultatov. To lahko pomeni, da pričakovane vsebine še niso zajete v elektronski sistem, ali pa podatke v elektronski obliki varujejo pristojni arhivi v skladu z zahtevami varstva osebnih oz. drugih občutljivih podatkov. Uporabnikom svetujemo, da vedno stopijo tudi v stik s službami za podporo uporabnikom v posameznih regionalnih arhivih. Kontaktne informacije najdete v spustnem meniju Info kotiček, kontakti.

Ker z iskalnikom SIRAnet ni mogoče neposredno poizvedovati po podatkovni zbirki Arhiva Republike Slovenije, vse uporabnike prosimo, da poizvedbe, ki se nanašajo na javno arhivsko gradivo, nastalo pri delu državnih organov ter drugih javnopravnih oseb, ki jih ustanavlja država in delujejo za območje cele države, kliknejo neposredno na iskalnik po arhivskem gradivu Arhiva Republike Slovenije.

 
O VZAJEMNI ZBIRKI PODATKOV SIRAnet

Vzajemno podatkovno zbirko SIRAnet gradijo slovenski regionalni arhivi na podlagi ohranjenega arhivskega gradiva v skladu z veljavno zakonodajo ter mednarodnimi arhivskimi strokovnimi standardi. Vsak arhiv posreduje podatke za lastno arhivsko gradivo, skupaj pa usklajujejo in dopolnjujejo normativno zbirko podatkov. To sestavljajo zemljepisna imena, vzajemni tezaver ter imena privatnih oseb, družin in korporativnih teles oz. združb.

Podatki, zajeti v vzajemni podatkovni zbirki SIRAnet, so neposredno povezani z različnimi spletnimi viri, med drugim tudi z:

1. COBISS.SI Kooperativni online bibliografski sistem in servisi,

2. GEOPEDIA - interaktivni atlas Slovenije,

3. Geodetska uprava Republike Slovenije...

Sistem omogoča tudi povezovanja na posamezne zapise vzajemne podatkovne zbirke tako, da vnesete URL naslove želenih zapisov v zunanji informacijski sistem. Mogoče pa je izdelati tudi neposredne izpise tako, da iskalni niz sproži zunanji sistem. Več...
 

O KONZORCIJU SIRAnet  

Konzorcij SIRAnet sestavljajo vsi regionalni arhivi slovenske javne arhivske službe, in to: Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Zgodovinski arhiv Celje, Zgodovinski arhiv Ljubljana in Zgodovinski arhiv na Ptuju.

Konzorcij skrbi za skupno strojno in programsko opremo, ki je potrebna za delovanje vzajemne podatkovne zbirke. Hkrati s tem pa v skladu s slovensko pozitivno arhivsko zakonodajo in arhivskimi strokovnimi standardi ter dobro prakso določa in uveljavlja pravila za zajemanje podatkov v vzajemno podatkovno zbirko podatkov o javnem arhivskem gradivu, ki ga hranijo slovenski regionalni arhivi. To je nastalo pri delu različnih organov ter drugih javnopravnih oseb, ki so jih ustanavljale države ali lokalne skupnosti in so delovale na lokalnem nivoju.
 

POVEZAVE NA TUJE ARHIVSKE IN DRUGE INFORMACIJSKE VIRE

S klikom na povezavo dobite seznam izbranih arhivskih informacijskih sistemov , ki omogočajo spletne dostope do arhivskega gradiva v tujih arhivskih ustanovah. Ob teh so na razpolago tudi drugi informacijski viri, ki lahko pripomorejo k boljšemu razumevanju arhivskega gradiva oziroma kontekstov arhivskih vsebin v slovenskih regionalnih arhivih.

 
POGOJI UPORABE IN OMEJITVE SPLETNEGA MESTA

Vzajemna podatrkovna zbirka vsebuje opise arhivskega gradiva po nivojih in določene dodatne vsebine. Te pojasnjujejo kontekste v kateri je gradivo nastalo ali je bilo ohranjeno v času in prostoru. V podatkovni zbirki niso dostopni vsi podatki na vseh nivojih, zato je potrebno za posamezne primere neposredno kontaktirati prisojno arhivsko ustanovo. Objavljeni podatki pa so dostopni v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih in drugih občutljivih podatkov.

Spletno mesto uporablja tudi piškotke in sicer v statistične namene in za ustrezno delovanje spletne strani. 

Verzija: maj 2016                                                                                                          

Powered by scopeArchiv

Ta neoznačena povezava se uporablja za direktni dostop do iskalnika Google ali drugih podobnih strani.
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Online poizvedbe po podatkih v arhivskem gradivu