SI_PAM/1948 Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture, 2010-2013 (Fond/[zbirka])

Tektonika arhiva-Kontekst


Področje identifikacije

Nivo popisa:Fond/[zbirka]
Signatura:SI_PAM/1948
Naslov:Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture
Čas nastanka PE:2010 - 2013
Zvrst arhivskega gradiva:spisovno gradivo
3D predmeti
digitalno arhivsko gradivo
Obseg (tekoči metri):5,70
Količina PE:5,7 tm v fizični obliki in 360 GB multimedijskih vsebin na virtualizirani platformi spletnega strežnika

Področje izvora

Ustvarjalec (povezava):  Javni zavod MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture (korporativno telo\)
Ime ustvarjalca AG:Javni zavod MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture
Obdobje obstoja:30.3.2010 - 6.2013
Historiat:Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture je bil javni zavod, ustanovljen z Odlokom Mestne občine Maribor dne 30. marca 2010, z namenom celovitega načrtovanja, priprave, organiziranja in izvajanja projekta MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture. Leti 2010 in 2011 sta bili še najbolj v znamenju priprav na dogodke, ki so se zvrstili v glavnem letu 2012, iskali so se partnerji (šest partnerskih občin: Maribor, Murska Sobota, Slovenj Gradec, Novo mesto, Velenje in Ptuj). V glavnem, kulturnem letu 2012, se je izvedlo 5264 programov in projektov, ki so bili razdeljeni v štiri tematske sklopi: Ključi mesta, ki so se ukvarjali s kulturo mestnega jedra in ga želeli reanimirati z novimi vsebinami, med drugim alternativna blagovnica, Urbane brazde, ki so sociološko pristopale k zapostavljenim mestnim predelom in so imele za enega od ciljev vzpostaviti semensko banko za avtohtone slovenske sorte, Terminal 12, ki je zajemal vso umetniško produkcijo, znotraj razdeljeno na vizualno, glasbeno, intermedijsko, filmsko, literarno, otroško in mladinsko, in Življenje na dotik, ki je bilo namenjeno interaktivnim vsebinam, od spletne strani do spletne televizije, spletnega radija, zunanjih interaktivnih postaviteh, novih umetniških, medijskih in tehnoloških praks itd. Poleg tega je zavod izvajal tudi obsežne aktivnosti na področju marketinga in komuniciranja ter spodbujal razvoj kulturnega turizma in se povezoval z organizacijami. Po slabih treh letih delovanja zavoda je bil na 11. izredni seji Mestne občine Maribor dne 20. junija 2013 zaradi izpolnitve namena ustanovitve zavoda ter prenehanja razlogov, zaradi katerih je bil zavod ustanovljen, sprejet sklep o prenehanju javnega zavoda MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture.

Področje vsebine in ureditve

Vsebina PE:Spisi glavne pisarne: imenovanje generalnega direktorja, programskih direktorjev, zapisniki uprave zavoda, zapisniki kolegijev, zapisniki partnerskih mest, letna poročila in programi, zapisniki sej sveta zavoda z gradivom, zapisniki sej programskega sveta zavoda z gradivom, sklepi vlade RS v zvezi s projektom EPK, pravilniki in akti, knjiga vtisov 2010-2013, pure energy- predstavitvena programska knjiga 2008.
Spisi in 3D predmeti marketinga: zgibanke, zloženke s programom, plakati, dopisni papir, namizne zastavice, zastava, razglednice, beležke, vrtavke, broške, ovratni trak, kemični svinčniki, žogice, vžigalice, nalepke, nosilne vrečke, obesek za ključ, USB ključ, majica, šal, kapa, kuverte, mape, knjige, ki jih je izdal zavod, zapisniki sestankov oddelka marketinga, vizija marketinga, raziskave odziva, poročila o delu, sporočila za medije, arhiv novinarskih vprašanj, natečaj za celostno grafično podobo 2010-2012.
Spisi programske pisarne: elaborati nesprejetih projektov, prijave projektov, poročila o delu prostovoljcev, spremembe in dopolnitve programov, zapisniki produkcijskih sestankov, zapisniki sej nadzorne komisije, dopisi s strani nadzorne komisije 2010-2012.
Sistem ureditve PE:tematski

Področje dostopnosti in uporabe

Jezik:slovenski
angleški
Pisava:latinica (tipkopis ali tisk)

Področje normativne kontrole

Tezaver SIRA.net:  A.462 Zavodi in organizacije s področja besedne, glasbene, izrazne umetnosti (vsebinski tezaver\A.000 ARHIVSKI FONDI\A.400 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE, KULTURA, ZNANOST\A.460 Kultura)

Področje kontrole zapisa

Jezik zapisa:slovenski
Pisava zapisa:tipkopis (UNICODE)
Pravila in dogovori:ISAD(g)2 Splošni mednarodni standard za popisovanje arhivskega gradiva (2000)
 

Deskriptorji

Vnosi:  Javni zavod MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture (korporativno telo\)
 

Tehnične enote

Število:57
 

Datoteke

Datoteke:noben
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.2013
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=935565
 

Social Media

Share:
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Online poizvedbe po podatkih v arhivskem gradivu