SI_ZAL_LJU/0085/004/00034 Katastrska občina Poljansko predmestje, s.d. (brez datuma) (Združeni dokumenti (zadeva, spis))

Archive plan context

 

Področje identifikacije

Signatura:SI_ZAL_LJU/0085/004/00034
Naslov:Katastrska občina Poljansko predmestje
Čas nastanka PE:s. d. (sine dato)
Nivo popisa:Združeni dokumenti (zadeva, spis)
 

Področje dostopnosti in uporabe

Zvrst arhivskega gradiva:kartografsko gradivo
Količina PE:3 karte
 

Področje normativne kontrole

Deskriptor(ji):  Okrožno sodišče Ljubljana (korporativno telo\)
  Ljubljana [Ljubljana] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)
Številka TE:49
 

Področje kontrole zapisa

Jezik zapisa:slovenski
Pisava zapisa:tipkopis (UNICODE)
Pravila in dogovori:ISAD(g)2 Splošni mednarodni standard za popisovanje arhivskega gradiva (2000)
 

Descriptors

Entries:  Okrožno sodišče Ljubljana (korporativno telo\)
  Ljubljana [Ljubljana] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)
 

Files

Files:none
 

Usage

Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=90381
 
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl
Online queries with scopeQuery™
Search
Last search result
Workbooks
Shopping cart
Info Corner