SI_ZAL_LJU/0085/004/00034 Katastrska občina Poljansko predmestje, s.d. (brez datuma) (Združeni dokumenti (zadeva, spis))

Tektonika arhiva-Kontekst


Področje identifikacije

Signatura:SI_ZAL_LJU/0085/004/00034
Naslov:Katastrska občina Poljansko predmestje
Čas nastanka PE:s. d. (brez datuma)
Nivo popisa:Združeni dokumenti (zadeva, spis)

Področje dostopnosti in uporabe

Zvrst arhivskega gradiva:kartografsko gradivo
Količina PE:3 karte

Področje normativne kontrole

Deskriptor(ji):  Okrožno sodišče Ljubljana (korporativno telo\)
  Ljubljana [Ljubljana] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)

Področje internih podatkov

Številka TE:49

Področje kontrole zapisa

Jezik zapisa:slovenski
Pisava zapisa:tipkopis (UNICODE)
Pravila in dogovori:ISAD(g)2 Splošni mednarodni standard za popisovanje arhivskega gradiva (2000)
 

Deskriptorji

Vnosi:  Okrožno sodišče Ljubljana (korporativno telo\)
  Ljubljana [Ljubljana] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)
 

Datoteke

Datoteke:noben
 

Uporaba

Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=90381
 

Social Media

Share:
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Online poizvedbe po podatkih v arhivskem gradivu