SI_ZAP/0188 Telesnovzgojno društvo Partizan Ptuj, 1956-1965 (Fond/[zbirka])

Tektonika arhiva-Kontekst


Področje identifikacije

Nivo popisa:Fond/[zbirka]
Signatura:SI_ZAP/0188
Naslov:Telesnovzgojno društvo Partizan Ptuj
Čas nastanka PE:1956 - 1965
Zvrst arhivskega gradiva:spisovno gradivo
Obseg (tekoči metri):0,10
Količina PE:1 škatla

Področje izvora

Ustvarjalec (povezava):  Telesnovzgojno društvo Partizan Ptuj (korporativno telo\)
Ime ustvarjalca AG:Telesnovzgojno društvo Partizan Ptuj
Obdobje obstoja:1956 - 1965
Historiat:Telesnovzgojno društvo PARTIZAN Ptuj je bilo ustanovljeno 1951, kar je razvidno iz zapisnika 5. rednega občnega zbora dne 6.2.1956.
Historiat PE:Gradivo je bilo najdeno med gradivom SDK Ptuj, ki smo ga prevzeli 1984.

Področje vsebine in ureditve

Vsebina PE:Zapisniki 1956–1965, poročila.
Sistem ureditve PE:tematski

Področje dostopnosti in uporabe

Jezik:slovenski
Pisava:latinica (tipkopis ali tisk)
Pripomočki za uporabo:prevzemni popis

Interni elementi za uvoz

Prejšnje oz. povezane signature PE:189

Področje normativne kontrole

Tezaver SIRA.net:  A.744 Športna društva (Vsebinski tezaver\A.000 ARHIVSKI FONDI\A.700 DRUŽBENE IN MEDNARODNE ORGANIZACIJE\A.740 Društva, družbene organizacije in ustanove)
Osebna imena:  Telesnovzgojno društvo Partizan Ptuj (korporativno telo\)
Zemljepisna imena:  Ptuj [Ptuj] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)

Področje kontrole zapisa

Jezik zapisa:slovenski
Pisava zapisa:tipkopis (UNICODE)
Pravila in dogovori:ISAD(g)2 Splošni mednarodni standard za popisovanje arhivskega gradiva (2000)
 

Deskriptorji

Vnosi:  Ptuj [Ptuj] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)
  Telesnovzgojno društvo Partizan Ptuj (korporativno telo\)
  A.744 Športna društva (vsebinski tezaver\A.000 ARHIVSKI FONDI\A.700 DRUŽBENE IN MEDNARODNE ORGANIZACIJE\A.740 Društva, družbene organizacije in ustanove)
 

Tehnične enote

Število:1
 

Datoteke

Datoteke:noben
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1965
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=61162
 

Social Media

Share:
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Online poizvedbe po podatkih v arhivskem gradivu