SI_ZAP/0600 Zbirka Lev Detela, 1949-2004 (Fond/[zbirka])

Tektonika arhiva-Kontekst


Področje identifikacije

Nivo popisa:Fond/[zbirka]
Signatura:SI_ZAP/0600
Naslov:Zbirka Lev Detela
Čas nastanka PE:1949 - 2004
Zvrst arhivskega gradiva:tiskano arhivsko gradivo
Obseg (tekoči metri):0,80
Količina PE:7 škatel

Področje izvora

Ustvarjalec (povezava):  Detela, Lev (fizična oseba\)
Ime ustvarjalca AG:Lev Detela
Obdobje obstoja:od 1939
Historiat:Lev Detela, slovenski pisatelj, pesnik, prevajalec in publicist, * 2. april 1939, Maribor.
Detela je v Ljubljani končal klasično gimnazijo in nato pričel s študijem slavistike. Leta 1960 je emigriral v Avstrijo, kjer je študij nadaljeval na dunajski univerzi. Od leta 1960 na Dunaju dela kot svoboden književnik in se posveča literarnemu ustvarjanju in publicistiki. Njegovo leposlovje nosi pečat političnega preganjanca in kaže na raznovrstnost evropske družbe. Posebnost v Detelovem ustvarjanju je, da piše v dveh jezikih (dvojezičnost), od leta 1976 je objavil vrsto črtic napisanih v nemščini. Večinoma objavlja v zamejskih in zdomskih publikacijah in založbah, sodeluje pa tudi z nemškimi, avstrijskimi in švicarskimi listi. S članki, eseji in prevodi informira nemške bralce o slovenski literaturi.
Vir: Enciklopedija Slovenije; knjiga 2, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1988
Historiat PE:Gradivo je predal Lev Detela leta 2008/09. Selil se je v manjše stanovanje in je prosil, če lahko arhiv prevzame knjižno ter revialno gradivo. Gradivo bilo prevzeto brez prevzemnega zapisnika (oz. se ga ne najde).

Področje vsebine in ureditve

Vsebina PE:periodika slovenskih izseljencev po svetu: Naša reč 1973–1983, Vestnik (Avstralija) 1980, 1989, Katoliški glas 1980–1990, Vestnik (Argentina) 1961, Ozare 1959, Odmevi 1964, Novi razgovori in razgledi 1989, Slovenska vest 1967–1968, Klic Triglava 1973–1974, Družina in dom 1949–1984, Sij slovenske svobode 1974–1977, Glas slovenske kulturne akcije 1986–1994, Mladika 1961–2004, Vera in dom 1950–1966, Slovenska država 1980–2001, Svobodna Slovenija 1977–1998;
knjige: Cankarjeva zbrana dela (11 knjig), avtorska dela Leva Detela (Dunajski valček za izgubljeno preteklost, Atentat, Bladnjak, Eintragungen in LOG Buch, Die merkmale der nase, Imponiergebänden des Herrschenn) in Ivana Cimermana (Bumerangi).
Sistem ureditve PE:tematski, kronološki

Področje dostopnosti in uporabe

Jezik:slovenski
srbohrvaški
angleški
Pisava:latinica (tipkopis ali tisk)
Pripomočki za uporabo:arhivski popis (NMK, marec 2017)

Področje normativne kontrole

Tezaver SIRA.net:  C.300 Zbirke zasebnih zbirateljev (vsebinski tezaver\C.000 ARHIVSKE ZBIRKE)
Osebna imena:  Detela, Lev (fizična oseba\)

Področje kontrole zapisa

Jezik zapisa:slovenski
Pisava zapisa:tipkopis (UNICODE)
Pravila in dogovori:ISAD(g)2 Splošni mednarodni standard za popisovanje arhivskega gradiva (2000)
 

Deskriptorji

Vnosi:  Detela, Lev (fizična oseba\)
 

Tehnične enote

Število:7
 

Datoteke

Datoteke:noben
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.2004
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=1766177
 

Social Media

Share:
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Online poizvedbe po podatkih v arhivskem gradivu