SI_ZAP/0589 Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, 1955-2001 (Fond/[zbirka])

Tektonika arhiva-Kontekst


Področje identifikacije

Nivo popisa:Fond/[zbirka]
Signatura:SI_ZAP/0589
Naslov:Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
Čas nastanka PE:1955 - 2001
Zvrst arhivskega gradiva:spisovno gradivo
Obseg (tekoči metri):3,30
Količina PE:33 arhivskih škatel

Področje izvora

Ustvarjalec (povezava):  Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj (korporativno telo\)
Ime ustvarjalca AG:Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
Obdobje obstoja:od 1955

Področje vsebine in ureditve

Vsebina PE:zaključni računi, statusne spremembe, tehnična dokumentacija, zapisniki delavskega sveta in strokovnih organov
Sistem ureditve PE:kronološki, tematski

Področje dostopnosti in uporabe

Jezik:slovenski
Pisava:latinica (rokopis) latinica (tipkopis ali tisk)
Pripomočki za uporabo:prevzemni popis

Področje normativne kontrole

Tezaver SIRA.net:  A.621 Kmetijstvo in lov ter njima povezane storitve (vsebinski tezaver\A.000 ARHIVSKI FONDI\A.600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO\A.620 Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo)
Zemljepisna imena:  Ptuj [Ptuj] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)

Področje kontrole zapisa

Jezik zapisa:slovenski
Pisava zapisa:latinica (rokopis) latinica (tipkopis ali tisk)
Pravila in dogovori:ISAAR(CPF)2 Mednarodni standard za arhivski normativni zapis korporativnih teles, oseb in družin (2003)
 

Deskriptorji

Vnosi:  Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj (korporativno telo\)
 

Datoteke

Datoteke:noben
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.2001
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=1693051
 

Social Media

Share:
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Online poizvedbe po podatkih v arhivskem gradivu