SI_ZAP/0585 Lekarne Ptuj, 1954-1999 (Fond/[zbirka])

Tektonika arhiva-Kontekst


Področje identifikacije

Nivo popisa:Fond/[zbirka]
Signatura:SI_ZAP/0585
Naslov:Lekarne Ptuj
Čas nastanka PE:1954 - 1999
Zvrst arhivskega gradiva:spisovno gradivo
Obseg (tekoči metri):2,20
Količina PE:22 škatel

Področje izvora

Ustvarjalec (povezava):  Lekarne Ptuj (korporativno telo\)
Ime ustvarjalca AG:Javni zavod Lekarne Ptuj
Obdobje obstoja:od cca. 1954

Področje vsebine in ureditve

Vsebina PE:spisovno gradivo 1970–1999, Osnovna organizacija Sindikata 1965–1983, pravilniki in statuti 1954–1976, zapisniki zbora delavske skupnosti 1974–1989, zaključni računi 1962–1985, inventurni zapisniki 1965–1995.
Sistem ureditve PE:tematski, kronološki

Področje dostopnosti in uporabe

Jezik:slovenski
Pisava:latinica (rokopis) latinica (tipkopis ali tisk)
Pripomočki za uporabo:Perevzemni seznam, 2016

Področje normativne kontrole

Tezaver SIRA.net:  A.521 Lekarne (vsebinski tezaver\A.000 ARHIVSKI FONDI\A.500 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO\A.520 Lekarništvo)
Zemljepisna imena:  Ptuj [Ptuj] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)

Področje kontrole zapisa

Jezik zapisa:slovenski
Pisava zapisa:tipkopis (UNICODE)
Pravila in dogovori:ISAD(g)2 Splošni mednarodni standard za popisovanje arhivskega gradiva (2000)
 

Deskriptorji

Vnosi:  Lekarne Ptuj (korporativno telo\)
  Ptuj [Ptuj] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)
 

Datoteke

Datoteke:noben
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1999
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=1690774
 

Social Media

Share:
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Online poizvedbe po podatkih v arhivskem gradivu