SI_ZAP/0582 Kmetijski kombinat Ptuj - delovna enota Turnišče, 1957-1970 (Fond/[zbirka])

Tektonika arhiva-Kontekst


Področje identifikacije

Nivo popisa:Fond/[zbirka]
Signatura:SI_ZAP/0582
Naslov:Kmetijski kombinat Ptuj - delovna enota Turnišče
Čas nastanka PE:1957 - 1970
Zvrst arhivskega gradiva:spisovno gradivo
Obseg (tekoči metri):0,20
Količina PE:2 škatli

Področje izvora

Ustvarjalec (povezava):  Kmetijski kombinat Ptuj - delovna enota Turnišče (korporativno telo\)
Ime ustvarjalca AG:Kmetijski kombinat Ptuj - delovna enota Turnišče
Obdobje obstoja:1957 - 1970
Historiat PE:Gradivo najdeno v pristavi grada Turnišče leta 2016, odbrano in popisano ter očiščeno v grajski pristavi

Področje vsebine in ureditve

Vsebina PE:Spisovno gradivo, seznam zaposlenih, lastne cene in vprežne ure, bruto bilanca
Sistem ureditve PE:kronološki, tematski

Področje dostopnosti in uporabe

Jezik:slovenski
Pisava:tipkopis (UNICODE)
Pripomočki za uporabo:Prevzemni popis

Področje normativne kontrole

Tezaver SIRA.net:  A.621 Kmetijstvo in lov ter njima povezane storitve (vsebinski tezaver\A.000 ARHIVSKI FONDI\A.600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO\A.620 Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo)
Osebna imena:  Kmetijski kombinat Ptuj - delovna enota Turnišče (korporativno telo\)
Zemljepisna imena:  Turnišče [Ptuj] (zemljepisno ime\domicilonim\del naselja)

Področje kontrole zapisa

Jezik zapisa:slovenski
Pisava zapisa:tipkopis (UNICODE)
Pravila in dogovori:ISAAR(CPF)2 Mednarodni standard za arhivski normativni zapis korporativnih teles, oseb in družin (2003)
 

Deskriptorji

Vnosi:  Kmetijski kombinat Ptuj - delovna enota Turnišče (korporativno telo\)
 

Datoteke

Datoteke:noben
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1970
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=1626248
 

Social Media

Share:
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Online poizvedbe po podatkih v arhivskem gradivu